Dynamický obrázok dymu uvoľneného pri herbicídnom postreku buriny
  • ecoder slide picture
  • ecoder slide picture
  • ecoder slide picture

Myš vrhne ročne 200 potomkov.
Každý je do 12 týždňov schopný reprodukcie.
Máte 200 miliónov dôvodov nám zavolať.

Profesionálne deratizácie, dezinfekcie priestorov a postreky

Tím Ecoder, štyria zamestnanci Ecoder tímu v ochrannom oblečení s postrekovačom

Kto sme

Spoločnosť ECODER s.r.o. sa špecializuje na profesionálnu likvidáciu všetkých druhov škodcov. Od začiatku nášho pôsobenia kladieme mimoriadny dôraz na odbornosť a kontinuálne vzdelávanie nášho tímu. Naši pracovníci ovládajú všetky technologické postupy, legislatívne nariadenia a rozumejú správaniu a životným cyklom živočíšnych i rastlinných škodcov.
Vďaka našim skúsenostiam a technickému vybaveniu dokážeme prítomnosť škodcov rýchlo identifikovať a následne podniknúť rýchle opatrenia k ich likvidácii. V prípade špecifických požiadaviek zo strany zákazníka dokážeme likvidáciu vykonať ekologicky, bez použitia chemických prostriedkov.

Naši zákazníci

Našimi zákazníkmi sú malé, stredné a veľké priemyselné podniky, logistické parky, poľnohospodárske družstvá, farmy, skládky, obce a mestá gastronomické a ubytovacie zariadenia, správcovské spoločnosti aj súkromné osoby. Našimi hodnotami sú vysoká odbornosť, 100 % úspešnosť pri likvidácii škodcov a diskrétnosť pri poskytovaní služieb.
S našimi zákazníkmi sa snažíme vybudovať dlhodobý partnerský vzťah založený na vzájomnej dôvere. K všetkým poskytovaným službám pristupujeme s maximálnou zodpovednosťou. Nad rámec štandardu poskytujeme na všetky naše služby záruku a poradenstvo v otázkach prevencie.

Výrobné podniky a logistické parky

Naše služby už niekoľko rokov využívajú malé, stredné a veľké priemyselné podniky a logistické parky. Najčastejšie využívanou službou je preventívna a represívna deratizácia a dezinsekcia spoločných priestorov s vysokou frekvenciou pohybu ľudí. 

Poľnohospodárske družstvá a farmy

Zamedzujeme poškodeniu technického vybavenia, chránime dobytok pred bodnutím, uhryznutím a prenosom chorôb. Na biologicky čistých poľnohospodárskych družstvách a farmách používame ekologicky šetrné chemické prostriedky založené na prírodne extrahovanej účinnej látke. Vykonávame tiež plynovanie obilia a iných komodít.

Mestá a obce

Sme profesionálnym partnerom pre mestské samosprávy, štátne inštitúcie, inštitúcie zriadené samosprávami a bytové domy vo vlastníctve samospráv. Najčastejšie využívanými službami sú pravidelná jarná a jesenná deratizácia, dezinsekcia, likvidácia osích hniezd a vykonávanie postrekov po povodniach.

Správcovské spoločnosti

Spolupracujeme s niekoľkými správcovskými spoločnosťami a bytovými družstvami. V spravovaných objektoch pre nich vykonávame preventívne a represívne deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné služby.

Gastronomické a ubytovacie zariadenia

Špecifický segment zákazníkov predstavujú hotely, reštaurácie, pekárne, mlyny, potravinové reťazce a všetky zariadenia, v ktorých sa spracovávajú alebo uskladňujú potraviny. Okrem štandardných DDD služieb ponúkame zákazníkom z tohto segmentu systematickú kontrolu pre zaručenie bezpečnosti potravín v rámci HACCP.

Domácnosti

S väčšinou škodcov si súkromné osoby dokážu poradiť svojpomocne. V prípade rizika ohrozenia zdravia, napr. pri výskyte osích hniezd, masívnom premnožení hlodavcov alebo pri kontaminácii domácnosti plošticami, je potrebné využiť profesionálne asanačné služby.

Naši zákaznící

logo Ikea
logo Slovenská pošta
logo ESA logistika
logo ŽSR
logo Univerzitná nemocnica Bratislava
logo Môjobchod

Objednajte si obhliadku zdarma