Dynamický obrázok dymu uvoľneného pri herbicídnom postreku buriny

Myš vrhne ročne 200 potomkov.
Každý je do 12 týždňov schopný reprodukcie.
Máte 200 miliónov dôvodov nám zavolať.

Profesionálne deratizácie, dezinfekcie priestorov a postreky

Tím Ecoder, štyria zamestnanci Ecoder tímu v ochrannom oblečení s postrekovačom

Kto sme

Spoločnosť ECODER s.r.o. sa špecializuje na profesionálnu likvidáciu všetkých druhov škodcov. Od začiatku nášho pôsobenia kladieme mimoriadny dôraz na odbornosť a kontinuálne vzdelávanie nášho tímu. Naši pracovníci ovládajú všetky technologické postupy, legislatívne nariadenia a rozumejú správaniu a životným cyklom živočíšnych i rastlinných škodcov.
Vďaka našim skúsenostiam a technickému vybaveniu dokážeme prítomnosť škodcov rýchlo identifikovať a následne podniknúť rýchle opatrenia k ich likvidácii. V prípade špecifických požiadaviek zo strany zákazníka dokážeme likvidáciu vykonať ekologicky, bez použitia chemických prostriedkov.

Naši zákazníci

Našimi zákazníkmi sú malé, stredné a veľké priemyselné podniky, logistické parky, poľnohospodárske družstvá, farmy, skládky, obce a mestá gastronomické a ubytovacie zariadenia, správcovské spoločnosti aj súkromné osoby. Našimi hodnotami sú vysoká odbornosť, 100 % úspešnosť pri likvidácii škodcov a diskrétnosť pri poskytovaní služieb.
S našimi zákazníkmi sa snažíme vybudovať dlhodobý partnerský vzťah založený na vzájomnej dôvere. K všetkým poskytovaným službám pristupujeme s maximálnou zodpovednosťou. Nad rámec štandardu poskytujeme na všetky naše služby záruku a poradenstvo v otázkach prevencie.

Výrobné podniky a logistické parky

Naše služby už niekoľko rokov využívajú malé, stredné a veľké priemyselné podniky a logistické parky. Najčastejšie využívanou službou je preventívna a represívna deratizácia a dezinsekcia spoločných priestorov s vysokou frekvenciou pohybu ľudí. 

Poľnohospodárske družstvá a farmy

Zamedzujeme poškodeniu technického vybavenia, chránime dobytok pred bodnutím, uhryznutím a prenosom chorôb. Na biologicky čistých poľnohospodárskych družstvách a farmách používame ekologicky šetrné chemické prostriedky založené na prírodne extrahovanej účinnej látke. Vykonávame tiež plynovanie obilia a iných komodít.

Mestá a obce

Sme profesionálnym partnerom pre mestské samosprávy, štátne inštitúcie, inštitúcie zriadené samosprávami a bytové domy vo vlastníctve samospráv. Najčastejšie využívanými službami sú pravidelná jarná a jesenná deratizácia, dezinsekcia, likvidácia osích hniezd a vykonávanie postrekov po povodniach.

Správcovské spoločnosti

Spolupracujeme s niekoľkými správcovskými spoločnosťami a bytovými družstvami. V spravovaných objektoch pre nich vykonávame preventívne a represívne deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné služby.

Gastronomické a ubytovacie zariadenia

Špecifický segment zákazníkov predstavujú hotely, reštaurácie, pekárne, mlyny, potravinové reťazce a všetky zariadenia, v ktorých sa spracovávajú alebo uskladňujú potraviny. Okrem štandardných DDD služieb ponúkame zákazníkom z tohto segmentu systematickú kontrolu pre zaručenie bezpečnosti potravín v rámci HACCP.

Domácnosti

S väčšinou škodcov si súkromné osoby dokážu poradiť svojpomocne. V prípade rizika ohrozenia zdravia, napr. pri výskyte osích hniezd, masívnom premnožení hlodavcov alebo pri kontaminácii domácnosti plošticami, je potrebné využiť profesionálne asanačné služby.

Naši zákaznící

Objednajte si obhliadku zdarma