01 Deratizácia

Deratizácie podnikov a domácností, likvidácia hlodavcov

Zabránime poškodeniu vášho majetku a šíreniu chorôb

Myši
Myš na bielom pozadí, likvidácia hlodavcov, ilustračná fotografia k službe deratizácia

Myši

Výskyt myši v domácnosti alebo prevádzke predstavuje riziko z dvoch dôvodov. Prvým je rýchle premnoženie, druhým kontaminácia potravín močom a trusom, ktoré obsahujú choroboplodné zárodky.

Odstrániť myši
Potkany
Potkan na bielom pozadí, deratizácia, likvidácia hlodavcov, ilustračná fotografia

Potkany

Rýchle premnoženie a riziko šírenia infekčných chorôb nie sú jedinými dôvodmi, pre ktoré je potrebné vykonať pri identifikácii výskytu potkanov deratizáciu. Potkany sú mimoriadne činorodé pri narúšaní rôznych stavebných materiálov, čo sa môže premietnuť do problémov so statikou budov.

Odstrániť potkany
Hraboše
Hraboš na bielom pozadí, ilustračná fotografia k službe deratizácia hlodavcov, likvidácia škodcov

Hraboše

Celoročný škodca, ktorý dokáže napadnúť až 200 druhov rastlín a zapríčiniť tak škody trvalého charakteru, kedy rastliny už nie sú schopné regenerovať poškodené časti. K premnoženiu populácie dochádza najmä po miernych zimách a suchých letách.

Odstrániť hraboše
Krty
Krt, farebná fotografia, ilustračná fotografia k službe deratizácia, likvidácia škodcov

Krty

Vyskúšali ste všetky babské recepty a krtko nad vami vedie 10:0? Objednajte si našu profesionálnu techniku a znalosti.

Odstrániť krty
Kuny
Kuna, farebná fotografia, ilustračná fotografia k službe deratizácia, likvidácia škodcov

Kuny

Výskyt kuny môže byť problematická najmä v chovoch hydiny, nakoľko stredne veľké vtáky a vajcia sú jej častými zdrojmi potravy. Kuny je možné odstrániť odchytom za pomoci nastražených pascí. Tento typ likvidácie škodcu je možné použiť aj pri výskyte lasíc.

Odstrániť kuny

Povinná deratizácia

Službu preventívnej deratizácie poskytujeme všetkým subjektom, ktoré sú zo zákona povinné vykonávať pravidelnú preventívnu deratizáciu. Pri zaznamenaní výskytu škodcov mimo zákonom stanovené lehoty zasahujeme okamžite prostredníctvom služby represívnej deratizácie. Reprodukčný cyklus hlodavcov je krátky a riziko premnoženia veľké.

Likvidácia krtkov

Vyskúšali ste všetky babské recepty a krtko nad vami vedie 10:0? Objednajte si našu profesionálnu techniku a znalosti.

Odchyt mačiek

Humánny odchyt a odstránenie nežiaducich zvierat z vašej prevádzky či domova.

Ako robíme deratizáciu

Pred deratizáciou vykonáme obhliadku objektu. Podľa veľkosti a spôsobu jeho využívania rozložíme optimálny počet označených deratizačných staničiek, ktoré predstavujú najbezpečnejší spôsob deratizácie. Prípravok určený na likvidáciu škodcov je umiestnený v uzatvorenej staničke, vďaka čomu k nebudú mať prístup iné zvieratá, neoprávnené osoby a deti.

Deratizácia podľa typu prevádzky

Na likvidáciu škodcov používame iba povolené látky. V prevádzkach, kde sa predávajú, skladujú alebo spracovávajú potraviny používame nejedové nástrahy aby sme predišli kontaminácii potravín chemicky účinnou látkou.

Kompletná dokumentácia

Po vykonaní deratizácie zákazník obdrží kompletnú dokumentáciu vzhľadom k typu prevádzky, protokol o vykonaní deratizácie, kartu bezpečnostných údajov k použitému prípravku a plán odporúčaných opatrení na ďalšie obdobie.

Kontrola deratizácie a odstránenie uhynutých jedincov

V dohodnutých intervaloch kontrolujeme a vyhodnocujeme účinnosť deratizácie. Pri zistenom výskyte uhynutých škodcov zabezpečíme ich odstránenie.

Naši zákaznící

logo Ikea
logo Slovenská pošta
logo ESA logistika
logo ŽSR
logo Univerzitná nemocnica Bratislava
logo Môjobchod

Objednajte si obhliadku zdarma