03 Fumigácia

Fumigácia, plynovanie obilia, dreva a komodít

Ochrana dreva a iných komodít pred škodcami plynovaním

Fumigácia dreva určených na export s certifikátom

Vývozcom dreva a reziva, na ktorých sa vzťahuje povinnosť predložiť v cieľovej krajine certifikát o vykonaní ochrany dreva poskytujeme službu fumigácie komodity určenej na export spolu s vystavením ISPM certifikátu - Fumigation certificate.

Ochrana dreva pred škodcami

Ošetrenie dreva fumigáciou poskytujeme ďalej spracovateľom dreva a súkromným osobám pri napadnutí nábytku drevokazným škodcom.

Plynovanie obilia

Skladovateľom a spracovateľom obilia, ktorým zákon ukladá povinnosť vykonať ošetrenie obilia fumigáciou (ako aj spoločnostiam, ktoré ju vykonávajú nad rámec zákona dobrovoľne) poskytujeme službu preventívnej fumigácie. Plynujeme voľne uložené obilie v halách a taktiež obilie uskladnené v obilných silách pomocou dávkovačov. Skladovateľom obilia ponúkame službu chemického čistenia skladov pred naskladnením obilia.

Plynovanie vagónov

V zmysle medzinárodnej normy ISPM vydanej Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo vykonávame fumigáciu vagónov u prepracov komodít pred ich exportom do zahraničia.

Plachtovanie pre zvýšenie účinnosti

Pre zvýšenie účinnosti fumigácie aplikujeme na ošetrovanú komoditu plachty z dôvodu vyššej saturácie komodít plynom.

Protokol o fumigácii

Zákazník po vykonaní fumigácie obdrží všetky potrebné dokumenty, potvrdenia a protokol s kartou bezpečnostných údajov k použitému prípravku.

Naši zákaznící

logo Ikea
logo Slovenská pošta
logo ESA logistika
logo ŽSR
logo Univerzitná nemocnica Bratislava
logo Môjobchod

Objednajte si obhliadku zdarma