Novinky

Fumigácia, ochrana obilia pred škodcami plynovaním, farebná fotografia uskladneného zrna

Dopestovať a uskladniť nestačí

Plynovanie obilia chráni pred škodcami

Žne sme zodpovedne oslávili, sýpky a silá naplnili. Teraz je načase začať premýšľať strategicky. Aby si vaše komodity uchovali svoju hodnotu, je potrebné chrániť ich pred potenciálnymi škodcami. A málo ich rozhodne nie je. Zvierací atlas obilných škodcov siaha od nosáčikov, potemníkov, zrniarok a molí až po hmatateľnejšie druhy hlodavcov.

Ochrana obilia plynovaním, tzv. fumigácia, spadá do oblasti preventívnej a represívnej dezinsekcie. Na rozdiel od postrekov zanecháva minimálne reziduá, preto je vhodná aj na ošetrenie potravinových komodít. Plynovať nemôže hocikto ani hocičím. Plynovanie patrí do rúk profesionálom, ktorí majú na vykonávanie tohto typu služby oprávnenie. Od skúseností a kvality prevedenia závisí tiež miera účinnosti ochrany. Profesionálne prevedenie je zároveň garanciou, že budú dodržané všetky normatívy pre použité insekticídy.

Čo plynovať

Akúkoľvek komoditu, vrece, paletu alebo vagón, ktorou sa komodita prepravuje alebo s ňou prichádza do kontaktu. Plynovať možno všetky druhy obilia, ryžu, ovocie, zeleninu aj drevo. Pri ošetrení sa zničia akékoľvek choroboplodné zárodky, mikroorganizmy, škodcovia a zároveň sa predĺži skladovacia životnosť komodity. Pre vás je to záruka toho, že si vaše výpestky udržia konštantnú kvalitu a hodnotu počas celej doby skladovania.

Kde skladujete?

Aby bolo plynovanie účinné a zároveň ste sa vyhli riziku explozívnej koncentrácie fumigantov, je vhodné úrodu skladovať v priestoroch s dobrým tesnením, no zároveň vybavených pasívnym vetraním. Niektoré z používaných fumigantov môžu totiž pri vysokom nasýtení dosiahnuť explozívny potenciál. Pri výbere priestoru tiež berte do úvahy teplotu prostredia. V chladnejšom prostredí trvá o niečo dlhšie, kým sa aplikovaný fumigant aktivuje a zničí prípadných škodcov či choroboplodné zárodky.

Ako dlho?

Celkový čas potrebný na dosiahnutie plnohodnotného účinku plynovania nie je vždy rovnaký. Po aplikovaní fumigantov je potrebné skladovací priestor ponechať uzatvorený v rozmedzí od 7 do 10 dní, v závislosti od stupňa napadnutia komodity škodcami, úrovne ventilácie, teploty prostredia a vlhkosti. Počas tohto obdobia si ošetrovaná komodita vyžaduje pravidelný monitoring odborníkom. Ak sa vám teda tento rok podarilo zožať hojnú úrodu, neváhajte nás kontaktovať. Plynujeme s rovnakým zápalom, know how a profesionálnym vybavením, s akým vy pestujete.AKO POSTUPUJEME
Ďalšia novinka

Naši zákaznící

logo Ikea
logo Slovenská pošta
logo ESA logistika
logo ŽSR
logo Univerzitná nemocnica Bratislava
logo Môjobchod

Objednajte si obhliadku zdarma